Kırşehir Map

Kırşehir map is included in the pack. You can download here

For converting Shapefile format (Kırşehir.shp) to other formats (KML, Topojson, Geojson, SVG, PNG,...) - (Kırşehir.kml, Kırşehir.topojson, Kırşehir.geojson, Kırşehir.svg), please use Tools menu.